Tilsyn Bodø kommune

Dato:
30. mars 2022 09:00 - 15:30
Sted:
Hunstad ungdomsskole
Kommune:
Bodø kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
Skoleledelse

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med tema Elevenes utbytte av opplæringen ved Hunstad ungdomsskole. 

Publisert 28.03.2022

Temaet var Elevens utbytte med opplæringen, med følgende tre deltemaer: 

  • Opplæring i og formidling av kompetansemål
  • Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte
  • Halvårsvurdering

Vi har intervjuet ledelsen ved skolen og ansatte med tilknytning til faget spansk på 9. trinn. Vi har også hatt samtaler med elever. 

Under tilsynet fant vi brudd på regelverket, som kommunen har fått frist til 1. september 2022 med å rette. Vi viser til tilsynsrapporten for detaljer. 

Dato:
30. mars 2022 09:00 - 15:30
Sted:
Hunstad ungdomsskole
Kommune:
Bodø kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og velferdsavdelinga
Målgruppe:
Skoleledelse