Tilskudd til klimatilpasning

Nå kan kommunene i Nordland og resten av landet søke om penger for å tilpasse seg klimaendringene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.11.2022

Kommunene og fylkeskommunen kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak.

Det skal være tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene.

Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens ansvarsområder og/eller utredninger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene.

Det er Miljødirektoratet som behandler søknadene. De legger blant annet vekt på at ulike samfunnsområder, ulike deler av landet og geografiske utfordringer er representert.

For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer flere kommuner til gode vektlegges også følgende punkter:

  • Prosjekter som inngår i et samarbeid mellom kommuner eller mellom kommune(r)/fylkeskommune.
  • Prosjektenes overføringsverdi mellom kommuner, og til regionalt og nasjonalt nivå.
  • Prosjekter som går foran med utvikling av ny kunnskap og/eller verktøy.

Fristen for å sende inn søknad er 15. februar 2023.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om ordningen på Miljødirektoratets hjemmeside.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.