Atomberedskap

Kriseutvalget for atomberedskap er ansvarlige for, og har fullmakt til, å iverksette tiltak for å redusere konsekvensene etter en atomulykke.
Kriseutvalget for atomberedskap er ansvarlige for, og har fullmakt til, å iverksette tiltak for å redusere konsekvensene etter en atomulykke. Foto: DSA.

Atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern) er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Kriseutvalget er ansvarlige for og har fullmakt til å iverksette konsekvensreduserende tiltak.

Kriseutvalget består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atomhendelse. 

Atomulykker

Atomulykker kan inntreffe ved de fleste typer atomanlegg; kjernekraftverk, anlegg for produksjon og behandling av reaktorbrensel (gjenvinningsanlegg) eller annet spaltbart materiale, og anlegg for lagring av brukt brensel og annet radioaktivt avfall.

I tillegg kan alvorlige ulykker oppstå ved transport av reaktorbrensel.

Informasjon om Jodtabletter ved atomhendelser

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme?

Da anbefaler DSA deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.03.2022

Atomberedskap i reindrift

Atomulykker kan påvirke reinbeiteområdene hos oss gjennom luftforurensing. Reindriften i Nordland har erfart dette tidligere ved atomulykken i Tsjernobyl. Det viktigste reindriftsutøverne kan gjøre, er å følge de nasjonale rådene som kommer dersom en ulykke skulle oppstå.


Publisert 04.03.2022

Hvordan snakke med barn om krigen i Ukraina?

Mange barn opplever krig som skremmende og vanskelig. De hører nyheter og ser sterke bilder av menneskelige lidelser daglig. Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barna.