Karlsøyfjorden marine verneområde

Kongen i statsråd vedtok opprettelse av verneområdet som ligger i Bodø kommune 23. juni 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.06.2015

Verneverdier

Formålet med Med Karlsøyfjorden marine verneområde er å ta vare på et åpent kystområde karakterisert ved stor gjennomstrømming av vann og stor spennvide i naturtyper. Verneområdet grenser mot Fjære naturreservat og omkranser Karlsøyvær naturreservat. Karlsøyvær fuglefredningsområde har delvis overlappende grenser med det marine verneområdet.

 

Selve Karlsøyfjorden ligger på innsiden av Karlsøyvær naturreservat og har en dyp renne som er over 500 meter dyp. Fjorden er adskilt fra Vestfjorden med terskler på nærmere 250 meter både i nord og sør. Det undersjøiske landskapet er kupert og variert.

 

Karlsøyfjorden marine verneområde omfatter også eksponerte klippekyster, samt et kupert skjærgårdsområde i den ytre delen med øyer, holmen, skjær og grunner, tidevannsterskler og sanddynelandskap. Området har et mangfold av naturtyper representativ for kystområdet i Ytre Vestfjorden.

 

Verneverdiene er knyttet til det undersjøiske landskapet med bunnen og bunnorganismene.

 

Vernegrensene

Det marine verneområdet dekker et sjøareal på 162,4 km2. Vernegrensen følger grensen for marbakken eller 2 meter under midlere lavvann der marbakken ikke finnes, med unntak av arealene som grenser mot Karlsøyvær og Fjære naturreservater. Her går grensen kant i kant med grensen til eksisterende vern.

 

Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen.

 

Verneforskriften

Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større rad av ytre påvirkning og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking. Det er gjort en rekke unntak for drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og installasjoner, slik at pågående aktiviteter i all hovedsak kan videreføres. Verneforskriften gir en fullstendig oversikt over reguleringene som er foreslått.

 

nysgjerrige sauer.jpg De indre delene av Karlsøyfjorden marine verneområde sett fra Karlsøyvær naturreservat Foto: Fylkesmannen i nordland

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.