Endret søknadsfrist for rovvilterstatning tamrein

Ny frist for å søke om erstatning for tamrein tapt til fredet rovvilt er 31. mai 2024. 

Publisert 15.05.2024, Sist endret 22.05.2024

Forskriften om Erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt ble endret før påske og ny frist for å søke om erstatning er innen 31. mai. Fristen er absolutt. Endringen trådte i kraft 19. mars 2024. Dette sammenfaller med frist for å levere Melding om reindrift. 

Nytt er at søknaden skal leveres elektronisk, via Miljødirektorates elektroniske søknadssenter. Skjema for innlevering av søknad er nå åpent og lenke finner du i høyre marg. 

Vi har også laget en veiledning for utfylling av søknaden, den finner du også i høyre marg. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.