Miljøtilskudd til jordbruket 2018

For foretakene er søknadsfristen 20. august og for beitelagene er fristen 1. november. Oppdatert forskrift og veileder gir full oversikt over mulighetene og begrensningene i årets søknadsomgang.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.07.2018

Formålet med miljøtilskudd til jordbruket er å redusere forurensning og klimautslipp, og sikre at biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivareatas.

Foretakene kan levere søknad via Altinn fra 1. august.

Nytt i 2018

Som et resultat av årets jordbruksoppgjør innføres det i år følgende nye ordninger:

  • Miljøtilskudd til skjøtsel (slått) av bratt areal (minst 10 daa) - se egen lenke om vilkår!
  • Miljøtilskudd til drift av seter
  • Miljøtilskudd til nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel

I forbindelse med Miljøtilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer kan det nå også gis tilskudd til beite i naturtypene sanddynemark, åpen kalkmark og edellauvskog.

Tilskudd til drift av beitelag

Godkjente beitelag kan søke tilskudd til drift av laget. Tilskuddet skal nyttes til fellestiltak som fremmer beitebruken i området. Søknadsfristen er 1. november.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.