Søk midler i klima- og miljøprogrammet (KMP) 2022

Foto: Toril Austvik

Statsforvalteren i Nordland har 400 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2022. Programmet omhandler fem kategorier: klimatilpassing, jord, klimagassutslipp, naturmangfold/kulturminner og forurensing til vann, jord og luft.

Publisert 18.01.2022

Prosjekter som styrker jordhelsen gjennom å ivareta jordsmonnet og som fremmer og øker kompetansen om drenering vil bli prioritert i 2022.

Hvordan søke

Alle søknader må nå sendes via Altinn. Det er derfor viktig at den som søker har nødvendig tilgang på vegne av sin organisasjon. Les mer om hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet. Du finner lenke på høyre side/under.

Målgruppe

Det er kommuner, organisasjoner, institusjoner m.fl. som priorteres med støtte til sine prosjekter.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for de fylkesvise midlene i Nordland er 15. mars 23:59.

Retningslinjer for forvaltning av midlene finner du via lenke til høyre/under.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Lenker