Dønna kommune ønsker Inn på tunet-tjenester til sine innbyggere

Statsforvalteren har hatt informasjonsmøte med Dønna kommune. Illustrasjonsfoto: iStock
Statsforvalteren har hatt informasjonsmøte med Dønna kommune. Illustrasjonsfoto: iStock

Statsforvalterens tverrfaglige prosjektgruppe inviterte Dønna kommune til et informasjonsmøte om Inn på tunet tidligere denne måneden. Kommunen vil nå jobbe videre for å få rekruttert et eller flere gårdsbruk til å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder. 

Publisert 24.06.2021

Dønna har mange gårdsbruk og har dermed et potensial for å kunne gi innbyggerne sine et Inn på tunet-tilbud. Statsforvalterens tverrfaglige prosjektgruppe informerte tidligere denne måneden til ansatte i helse- og omsorgssektoren i Dønna kommune om mulighetene for å bruke Inn på tunet som en del av tjenestetilbudet. 

Hva er Inn på tunet? Hvem bruker Inn på tunet?

Ingrid Roaldsen ved Landbruks- og reindriftsavdelinga, informerte generelt om Inn på tunet, hva dette er, hvem som er brukere av tilbudet, og hvem som kjøper tilbudet. Ikke minst ble det vektlagt at dette er kvalitetssikrede velferdstjenester der gårdene som skal tilby slike tjenester må gjennom en egen godkjenningsordning i regi av Stiftelsen Norsk Mat. Julie Tangen, ved Helse- og omsorgsavdelinga informerte spesielt om Inn på tunet til eldre, ensomme og personer med demens. 

Eirik Arntsen ved Oppvekst- og utdanningsavdelinga orienterte om hvordan skole og barnehage kan ta i bruk gården til bruk i det pedagogiske opplegget til barna. Heidi Bolte ved Sosial- og vergemålsavdelinga forklarte hvoran Inn på tunet kan være tjenester som kjøpes av NAV og barnevern, og viste til hvordan Inn på tunet kan brukes som en del av arbeidstrening, språktrening og rusomsorg. 

Inn på tunet til alle innbyggerne

De ansatte i Dønna kommune var alle enige i at dersom dette er et tilbud som etableres på gårdsbruk i kommunen, så er dette noe de ønsker å benytte seg av. Spesielt var de opptatt av at Inn på tunet ikke bare skal være et tilbud til de med definerte behov innenfor et gitt tjenesteområde. Inn på tunet kan være et tilbud til andre også. Kommunen vil nå gå i gang med møter til høsten der de ser på hvilke behov kommunen har, for så å gå i dialog med aktuelle gårdbrukere, hva de kan tilby av tjenester. Kommunen vil da også invitere inn flere tjenestseområder enn helse- og omsorg som var på dette informasjonsmøtet. I og med at Dønna pr i dag ikke har godkjente Inn på tunet-tilbydere, vil man kunne sikre en god kobling mellom tilbud og etterspørsel ved å gå tidlig i dialog mellom kjøper og tilbyder.