Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere til høsten

Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere i Drammen. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland
Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere i Drammen. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA inviterer alle Inn på tunet-tilbydere til Fagsamling 19. oktober i Drammen. Ønsker du faglig påfyll og nettverksbygging med andre Inn på tunet-tilbydere? Meld deg på idag!

Publisert 02.07.2021

Dette er den første av to samlinger. Tema på denne samlingen blir dagtilbud til personer med demens (dag 1) og tilbud innen psykisk helse og rus (dag 2). I tillegg blir det tverrfaglige arbeid og eksempler fra ulike Inn på tunet-gårder. Endelig program sendes ut i august. 

Foredragsholdere er Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ruralis, KS, Stiftelsen Norsk Mat, Aldring og helse, Inn på tunet-løftet i Oslo og Viken m.fl. 

Påmelding og spørsmål

Bindende påmelidng innen 10. september. Merk at det er begrenset antall plasser.

Deltakelsen koster 2900 kr pr. person. Mat og overnatting er inkludert i prisen. Dersom to personer deler rom betaler den andre 1500 kr. 

Spørsmål rettes til arrangørene:

Norges Bondelag ved Amund Johnsrud:

amund.johnsrud@bondelaget.no

Tlf. 975 41 842

 

Inn på tunet Norge SA ved Hege Lindstrøm:

hege.lindstrom@innpatunet.no 

Tlf. 979 60 744