Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende krav om statstilskudd

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Statsforvalteren om statstilskudd er 1. mars hvert år.

Publisert 19.02.2021

Barne- og familiedepartementet har besluttet å forlenge fristen for å kreve statstilskudd etter trossamfunnsloven i 2021 til 9. april 2021, jf. trossamfunnsforskriften § 7 fjerde ledd.

Kravet skal sendes til statsforvalteren ved bruk av den særskilte digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn som ble lansert 21. januar 2021.