Plikt til samarbeid om overgangen barnehage - skole

Fra 1. august får skolene en lovfestet plikt til å samarbeide med barnehagene om overgangen barnehage - skole.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.08.2018

Overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning er viktig for barn, foresatte og ansatte i barnehage og skole.

Fra 1. august ble det innført en lovfestet plikt for skolene om å samarbeide med barnehagene om overgangen til skole/SFO. Skoleeieren har ansvaret for å utarbeide en plan for overgangen. Ny § 13-5 i opplæringsloven sier:

"Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god overgang.

Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning."

Skolen får også en plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elever med spesielle vansker.

Du kan lese mer om endringene i opplæringsloven på regjeringen og Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.