Søknad til klima- og miljøprogrammet 2023

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23:55
Målgruppe:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling

Forskings- og utgreiingsinstitusjonar, fag- og næringsorganisasjonar kan søkje om støtte til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om meir miljøvenleg matproduksjon tilpassa eit endra klima.

Publisert 20.02.2023

Statsforvaltaren forvaltar midlane som går til fylkesvise tiltak. Ramma for 2023 er på 650 000 kroner. Utfylling av søknad skal gjerast i Altinn.

Søknadsfristen er 31. mars 2023.

For meir informasjon og søknadsskjema sjå nettartikkelen:
Søknad til klima- og miljøprogrammet 2023

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23:55
Målgruppe:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling