Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap

Fylkesmannen i Hordaland samla beredskapskontaktar i kommunane og ei rekkje andre som arbeider med samfunnstryggleik og beredskap i Hordaland, til fagsamling på Voss 18. og 19. oktober.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.02.2019

Fylkesberedskapssjef Arve Meidell innleia samlinga, og orienterte om aktuelle tema og aktivitetar framover.

Tema for første dag var knytt til tilsyn, øvingar, heilskapleg arbeid med samfunnstryggleik og beredskap i kommunane, og kraftrasjonering. Lene Stavseng frå Fylkesmannen innleia om status i kommunane for arbeid med kommunal beredskapsplikt, og heilskapleg og systematisk arbeid med samfunnstryggleik og beredskap. Alfa Sefland Winge oppsummerte erfaringar frå Øving Lyneld, orienterte om digital sårbarheit og presenterte NATO-øvinga Trident Juncture 2018. Steinar Torsvik, ass. KDS (Kraftforsyningens distriktssjef) orienterte om kraftrasjonering.

På dag to var tema erfaringsdeling frå kommunalt samfunnstryggleiksarbeid, krisehandteringsmetodikk og Nødnett. Vivian Kjøpstad delte erfaringar med heilskapleg og systematisk arbeid innan samfunnstryggleik og beredskap i Osterøy kommune, med særskilt vekt på arbeidet deira med heilskapleg ROS-analyse. Snorre Halvorsen frå Bergen kommune gav ei innføring i proaktiv stabsmetodikk, og Knut Abrahamsen frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap informerte om Nødnett til nye brukargrupper.

Samlinga vart avslutta av fylkesberedskapssjef Arve Meidell som gav stafettpinnen vidare til Haavard Stensvand som blir fylkesberedskapssjef i Fylkesmannen i Vestland frå 1. januar 2019. Stensvand orienterte avslutningsvis mellom anna om samanslåingsprosessen og arbeid med samfunnstryggleik og beredskap i det nye embetet.

Program for samlinga ligg ved, artikkelen vil bli oppdatert med fleire presentasjonar.

Lene Stavseng, Fylkesmannen i Hordaland (foto: Anne Eide)

 

Alfa Sefland Winge, Fylkesmannen i Hordaland (foto: Anne Eide)

 

Steinar Torsvik, BKK/Ass. KDS (foto: Anne Eide)

 

Vivian Kjøpstad, Osterøy kommune (foto: Alfa S. Winge)

 

Snorre Halvorsen, Bergen kommune (foto: Alfa S. Winge)

 

Knut Abrahamsen, DSB/Nødnett (foto: Alfa S. Winge)

 

Arve Meidell og Haavard Stensvand (foto: Alfa S. Winge)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar

Dokument