Natursats: Kommunar kan søkje om tilskot til å betre naturmangfaldet

Miljødirektoratet informerer om at kommunar kan søkje om tilskot til tiltak som bidreg til å ivaretake og betre tilstanden for naturmangfaldet. Du kan søkje frå 1. mars, og søknadsfristen er sett til 5. april! 

Publisert 23.02.2024, Sist endra 23.02.2024

Endringar i arealbruk, forureining og klimaendringar er dei største påverknadsfaktorane på naturen. Kommunane har ei sentral rolle i arealforvaltninga, og har eit stort ansvar for å ivareta naturmangfaldet. 

Sjå meir informasjon på Miljødirektoratet sine heimesider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar