Bergen Bildemontering AS får løyve til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes

Bergen Bildemontering AS har 4. juli 2023 fått løyve etter forureiningslova til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Ågotnes i Øygarden kommune.  

Publisert 04.07.2023

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no. 

Rett til å klage 

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sender klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med referansenummeret som står i saksdokumenta.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.