Kunngjering løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø - Alsaker Brygge

Alsaker Brygge fekk 14. mai 2024 løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedom gnr/bnr 153/1 i Tysnes kommune

Publisert 16.05.2024

Løyvet med vilkår ligg til høgre på denne sida. Løyvet ligg òg på www.norskeutslipp.no

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klagen med referansenummer 2024/2188.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar