Kunngjering løyve anleggsarbeid i sjø - bygging av Ytre Steinsund bru i Solund kommune

Bilete viser riggområde med betongblandeverk og Ytre Steinsund bru

Statsforvaltaren gav den 3. november 2023 løyve til anleggsarbeid i sjø for etablering av Ytre Steinsund bru i Solund kommune.  Løyvet er gjeve til Vestland fylkeskommune 

Publisert 03.11.2023

Informasjon

Søknad om løyve og løyvet med vilkår ligg til høgre på denne sida. Det er også lagt inn andre relevante dokument/rapportar tilhøyrande søknaden.   

Løyvet ligg også på www.norskeutslipp.no.

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser, kan klage på vedtaket innan tre veker. Klaga skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klaga vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med referansenummeret 2020/17795.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.