Kunngjering av utsleppsløyve til Forevatnet vassverk

Kart over det nye vassreinseanlegget. Den raud prikken viser inntaket. Kartet er laga av COWI.

Sveio kommune fekk 27. oktober 2023 løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av drikkevatn ved Forevatnet vassverk.

Publisert 27.10.2023

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klagen med referansenummeret som står i saksdokumenta.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.