Kunngjering av løyve til utfylling i sjø ved Allmenningen i Kinn kommune

Nordvestvinduet eiendom AS fekk 23. juni 2023 løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Allmenningen i Kinn kommune. 

Føremålet med utfyllinga er å utvide næringsarealet i samsvar med gjeldande reguleringsplan. 

Publisert 23.06.2023

Løyvet med vilkår ligg på  til høgre på denne sida. Løyvet ligg og på www.norskeutslipp.no 

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser, kan klage på vedtaket innan tre veker. Klaga skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klaga vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med referansenummeret 2023/5723

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.