Kunngjering av løyve til anleggsarbeid for Bordalen kraftverk i Etne

Kraftpartnar AS fekk 12. oktober 2023 løyve etter forureiningslova til utslepp av reinsa tunneldrivevatn i samband med bygging av Bordalen kraftverk i Etne kommune.

Publisert 13.10.2023

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no.

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klagen med referansenummeret som står i saksdokumenta.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.