Kunngjering - Endra løyve til Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Arna

Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Arna har 10. juni 2021 fått endra løyve etter forureiningslova til avfallsanlegget på Storaneset i Bergen kommune. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.06.2021

Oppdatert løyve tillet mottak, mellomlagring og vidaresending av kasserte blybatteri i tillegg til opprinneleg løyve der verksemda har løyve etter forureiningslova til mottak og behandling av jern og metall, og mottak av EE-avfall og løyve til mottak og behandling årleg av 4000 kasserte køyretøy. 

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no 

Rett til å klage

Partane i saka og andre med særleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan tre veker frå denne kunngjeringa. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren i Vestland som kan gjere om vedtaket eller sender klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klagen med referansenummeret som står i saksdokumenta. 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.