Kunngjering - Endra løyve til avfallsanlegg i Bergen kommune

Ragn Sells AS avd. Bergen har 15. mars 2022 fått endra løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg i Rådalen næringspark.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.03.2022

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker.

Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sender klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med referansenummeret som står i saksdokumenta.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.