Avgjerd om havarert flytedokk ved Ågotnes

Etter ei samla vurdering stadfester Statsforvaltaren vedtaket i Øygarden kommune der Coast Center Base AS (CCB) ikkje blir pålagt å heve havarert flytedokk ved Ågotnes.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.01.2022

Vraket verkar ikkje skjemmande, men kan vere til skade eller ulempe for miljøet. Påvist forureining og forureiningsfare er likevel vurdert til å vere liten, og vraket har liten ressursmessig verdi. Kostnadane ved fjerning er også svært høge. 

Statsforvaltaren vil sette krav om overvaking av områda rundt havaristaden etter eit nærare fastsett overvakingsprogram for å vurdere om det er naudsynt med eventuelle tiltak i framtida. 

Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast. 

Vi viser til vedlagte saksdokumenter i saka. 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.