Laksefisket i vassdrag og sjø i Nordfjord vert redusert

Grunna lite laks i vassdraga, reduserer Miljødirektoratet fisketida i vassdrag og sjølaksefisket i Nordfjord i 2021. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.07.2021

Av omsyn til sårbare stammer av laks, reduserer Miljødirektoratet fisket i vassdrag i Nordfjord med to veker. I tillegg vert sjølaksefisket halvert, og ny fisketid er måndag kl. 18.00 til onsdag kl 18.00.

Vassdrag som er omfatta av forskrift om ekstraordinære reguleringstiltak i 2021:

Kommune Vassdrag

Fisketid

L: Laks

A: Sjøaure

Gloppen Gloppenelva

L: 01.06 - 01.05

A: 15.06 - 31.08

Gloppen Hopselva i Hyen

L: 15.0617.08

A: 15.06 - 15.08

Gloppen Ryggelva

L: 15.06 - 17.08

A: 15.06 - 15.08

Gloppen Åelva og Ommedalselva

L: 01.06 - 31.08

A: 01.06 - 15.08

Stad Hjalma L: 15.06 - 17.08

 

Vedtak og mellombels forskrifter om fiske i vassdrag og sjø finn de i høgremenyen. For meir informasjon om innstramminga, sjå Miljødirektoratet

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.