Kontaktar

Her finn du informasjon om kvar du skal vende deg til ved spørsmål innan forvaltning av laks og sjøaure, tips om ulovleg fiske, rømt oppdrettsfisk, marine artar og innlandsfisk.

Etat

Kontaktperson

Telefon

Kan kontaktast om tema

Statsforvaltaren i Vestland Gry Walle

55 57 23 32

936 18 803

Fiskeforvaltning - Laks og sjøaure
Statsforvaltaren i Vestland Silje Elvatun Sikveland

57 64 31 36

Fiskeforvaltning - Laks og sjøaure

Statens naturoppsyn (SNO)

Sjå kontaktinfo for SNO sine lokalkontor 73 58  05 00 Tips om ulovleg fiske o.l.
Fiskeridirektoratets beredskapstelefon  

55 23 83 36

911 03 277

Melding om rømt fisk
Fiskeridirektoratet Sjå kontaktinfo for fiskeridirektoratet

55 23 80 00

Marine artar

Vestland fylkeskommune

Sveinung Klyve 959 87 501 Innlandsfisk Vestland

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Vestland fylkeskommune