Lover/forskrifter

Lover og forskrifter

Utval av sentrale lover og forskrifter innan fiskeforvaltning og fiske etter laksefisk

Regionale forskrifter for fiske etter laksefiske i Hordaland og Sogn og Fjordane

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar