Landbruksstatistikk

Sau på fjellbeite.
Sau på fjellbeite. Foto: Øyvind Vatshelle, SFVL.

Her presenterer vi ulik statistikk for landbruket i Vestland.

Vi har laga vår eigen statistikkbank for fylket der du kan sjå korleis landbruket i Vestland utviklar seg både med omsyn til ulike produksjonar og areal. Under finn du og ei samling med utvalde artiklar om jord- og skogbruk i Vestland. Tala og artikkelsamlinga vert oppdatert gjennom året.

Til høgre på sida finn du statistikkbanken vår, i tillegg til lenkjer til tala vi har nytta.

Er du interessert i andre tal eller produksjonar enn det du finn her, ta kontakt med oss.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.09.2023

Statistikkbanken er oppdatert med tal for 2022

Alle ark er blitt oppdatert med tal for 2022 med unntak av arka hogst- og planteareal og historiske tal – frukt og bær.


Publisert 07.10.2020

Statistikken avslører mangel på skogplanting

Nedgang i hogst og auke i planting i 2019 gjer at vi er meir i balanse enn på mange år, men forskjellane mellom kommunane er store. 


Publisert 31.08.2020

Statistikkbanken for landbruk er utvida med skogbruksdata

Fylkesmannen i Vestland har utarbeida ein statistikkbank for landbruket i Vestland. No er statistikk for skogbruk kome på plass.


Publisert 16.06.2020

Fylkesmannen lanserer statistikkbank for landbruket

Fylkesmannen i Vestland har samla statistikk om landbruket i Vestland frå opne kjelder og laga vår eigen statistikkbank for landbruket i fylket. Målet er å gjere fakta om landbruket i fylket meir tilgjengeleg både for dei som arbeider med landbruk og dei som er interessert i landbruksutviklinga i Vestland.


Publisert 31.01.2020

Jordbruksarealet i Vestland

Fulldyrka areal i Vestland går ned, medan areal til mellom anna beiting går opp.


Publisert 21.01.2020

Kjøtproduksjon i Vestland

Kjøt frå storfe er den dominerande kjøtproduksjonen i Vestland.


Publisert 13.01.2020

Mjølkeproduksjon frå ku i Vestland

Vestland er eit fylke med mange små og store mjølkebruk, og det fjerde største mjølkefylket for kumjølk.