Landbrukskonferansen 2023 - plansjar

Her finn de plansjar frå Landbrukskonferansen i Bergen 6.-7. september 2023.

Publisert 27.09.2023

Bygda, bonden og landbruket – eksempel frå ei LivOGLyst-bygd
v/ Bjarte Myklebust - LivOGLyst Ålfoten 

Korleis få økonomisk berekraft i gardsdrifta?
v/ Anton Langeland, Norsk Bonde og Småbrukarlag

Nyskaping i ein travel kvardag. Korleis kan vi hjelpe bonden?
v/ Olve Sæhlie, Innovasjon Norge

Produksjonstilskot – krav om vanleg jordbruksproduksjon
v/ Helen Haaland og Silje Lyhammer, SFVL

Korleis kan vi bidra til å styrke skogeigar si rolla som skogforvaltar?
v/ Statsforvaltaren i Vestland og Kvinnherad kommune

Korleis kople landbruket saman med andre samfunnsoppgåver? Eksempel Inn på tunet.
v/ Karen Løfall Våge, Kvinnherad kommune

Arealrekneskap i kommuneplanen - v/Eirik Brynjelsen, SFVL
Arealrekneskap i kommuneplanen - v/ Vestland Fylkeskommune
Arealrekneskap i kommuneplanen - v Kinn kommune

Korleis handsame søknader om etablering av enkelttomter for hus i spreiddbygde område?
v/ Christian Rekkedal, SFVL

Korleis utvikle gode prosjekt gjennom samarbeid mellom landbruket og andre aktørar og næringar?
v/ Sunnfjord utvikling

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.