Friskliv i Vestland fylke - kva rører seg nasjonalt og regionalt?

Dato:
22. mai 2023 08:30 - 09:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, Askøy frisklivssentral, Frisklivssentralen i Bergen, Statsforvaltaren
Målgruppe:
tilsette i frisklivssentralane og andre som arbeider med helsefremmande og førebyggande helsetenester i kommunane
Påmeldingsfrist:
15. mai 2023 23:59

Vestland fylkeskommune, Askøy frisklivssentral, Frisklivssentralen i Bergen og Statsforvaltaren ønskjer velkomen til webinar for nettverket Friskliv i Vestland fylke.

Publisert 26.04.2023

Vestland fylkeskommune, Askøy frisklivssentral, Frisklivssentralen i Bergen og Statsforvaltaren samarbeider om webinar for tilsette i frisklivssentralane og andre som arbeider med helsefremmande og førebyggande helsetenester i kommunane.

Tema for samlinga 22. mai er Kva rører seg i frisklivs- og utviklingsarbeidet nasjonalt og regionalt? Påmeldingsfrist er 15. mai. 

Webinara er meint som ein arena for påfyll og erfaringsutveksling for tilsette i kommunar som arbeider med frisklivsarbeid. I tillegg har webinara til hensikt å knytte nettverk og bli betre kjent med ulike aktivitetar som går føre seg i fylket.

Meir informasjon, program og påmelding finn du på heimesida til Vestland fylkeskommune. 

Dato:
22. mai 2023 08:30 - 09:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, Askøy frisklivssentral, Frisklivssentralen i Bergen, Statsforvaltaren
Målgruppe:
tilsette i frisklivssentralane og andre som arbeider med helsefremmande og førebyggande helsetenester i kommunane
Påmeldingsfrist:
15. mai 2023 23:59