Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen for 2023

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneopplegget for 2023 vart lagt fram 12. mai.

Publisert 16.05.2022

I vedlagde brev gir Statsforvaltaren eit samandrag over hovudpunkta i framlegget. 
Ta kontakt med oss ved spørsmål til innhaldet i brevet.

Lenkje til framlegget:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-110-s-20212022/id2912498/

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.