Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneopplegget for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 og kommuneproposisjonen for 2020 vart lagt fram 14. mai.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 29.05.2019

I vedlagt brev gir Fylkesmannen eit oversyn over hovudpunkta i framlegget.