Fordeling av restskjønnsmidlane for 2023

Statsforvaltaren har fordelt 10 millionar kroner i tilbakehaldne skjønnsmidlar. 

Publisert 28.11.2023

Statsforvaltaren har for 2023 hatt ei ramme på 139,1 mill. kroner til fordeling av skjønnsmidlar til kommunane i Vestland. Det er gjennom statsbudsjettet, prosjektmidlar og andre ordningar for kompensasjon av skjønnsmidlar tidlegare fordelt 129 mill. kroner. I tildelinga av resten av midlane har vi lagt vekt på overordna økonomi til kommunane, og kommunar som har hatt meirutgifter etter ekstraordinære hendingar i budsjettåret. Kommunane Bømlo, Stord, Øygarden, Gloppen og Stryn får midlar grunna ein vanskeleg overordna økonomisk situasjon, og at kommunane bør avsetje midlane til å styrke dei frie driftsreservane. Kommunane Hyllestad, Aurland og Stad har sendt søknader om kompensasjon etter ekstraordinære hendingar, og har fått tildelt midlar ut frå det.

Kommunar som har fått midlar no:

Kommunenr. Kommune Kroner
4613 Bømlo 1 700 000
4614 Stord 2 500 000
4626 Øygarden 3 000 000
4637 Hyllestad    150 000
4641 Aurland 150 000
4649 Stad 75 000
4650 Gloppen 1 500 000
4651 Stryn 1 000 000
Sum   10 075 000

 

Les meir om tildelingane i vedlagde brev.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.