Rettleiar for gjennomføring av smitteverntiltak overfor pasientar og brukarar

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiar som gjer greie for rettsgrunnlaga for gjennomføring av ulike tiltak overfor personar med og utan samtykkekompetanse i helse- og omsorgstenesta.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.03.2020

Kommunar kan møte utfordringar knytt til gjennomføring av pålagte smitteverntiltak, særleg foreskriftsbestemt karantene og isolasjon, overfor pasientar og brukarar i helse- og omsorgstenesta. Dette kan gjelde personar med nedsett kognitiv funksjon, av desse personar med demens og personar med utviklingshemming i sjukeheimar, omsorgsbustader og bufellesskap.

Innhaldet i rettleiaren er:

  • matrise som viser rettsgrunnlaget for ulike tiltak overfor personar med eller utan samtykkekompetanse
  • forklaring til personkategoriane
  • forklaring til tiltakskategoriane
  • utdjuping av rettsgrunnlaga
  • lenker til nyttig informasjon

Her kan du lese heile rettleiaren. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.