Opplæringspakke for personale utan helsefagleg utdanning

Målgruppa for opplæringa er nye tilsette og vikarar, og tilsette frå andre einingar i kommunen som blir omdisponert grunna situasjonen rundt Covid-19.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.04.2020

Opplæringspakken er utarbeidd av Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester Vestland, Sogn og Fjordane, og bygger på råd og rettleiing frå Helsedirektoratet.

Meir informasjon og forslag til gjennomføring kan du finne i høgremargen.

Her er også informasjon om opplæring av personale i kohortavdelingar og smitteisolat.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.