Nettundervisning for helseverksemder med ein-til-ein pasientkontakt

Nettundervininga handlar om nytt koronavirus og covid-19, og korleis dette bør handterast i helseverksemder med ein-til-ein pasientkontakt. Tidspunkt er måndag 20. april klokka 14.00-15.30, og undervisninga blir tilgjengeleg i etterkant. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.04.2020

Det er Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som held undervisninga, og den blir tilgjengeleg på Folkehelseinstituttet si heimeside i etterkant. 

Nettundervisninga er gratis og krev inga påmelding. Tykk på lenka under. Dersom du ikkje har Teams-programmet på datamaskina, kan du berre velje «Se på nettet i stedet». Deretter kryssar du av for at du ønsker å delta anonymt.

Trykk her for å delta i undervisninga. 

Tema:

  • Introduksjon med litt om utbrotet av covid-19
  • Om nytt koronavirus og covid-19
  • Korleis blir smitte spreidd?
  • Tiltak for å hindre smittespreiing i ein-til-ein-helseverksemder
  • Juridiske aspekt

Det vil bli høve til å stille spørsmål undervegs i undervisninga. Desse blir svart ut i etterkant av undervisinga. Det er sett av ca 30 minutt til spørsmål. Spørsmål kan du sille undervegs i møtet via chat-funksjonen, eller sende inn på førehand til she-konferanse@fhi.no.

Undervisninga vil vere generell og ikkje fagspesifikk, sidan helseverksemder som driv med ein-til-ein pasientbehandling omfattar mange ulike typar helsetenester.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.