Kommuneoverlegar og smittevernlegar

Oppdatert 23.07.2021

Her finn de oversikt over kommuneoverlegar og smittevernlegar i Vestland

Det er ei liste med kommuneoverlegar og ei liste med smittevernlegar. Fleire legar har begge rollane, desse er med i begge listene. Listene vil bli oppdatert kvart halvår, men dersom kommunane oppdagar feil i oversikta så gje beskjed til kontaktperson. Listene finn du under «Dokument».