Tilsynsaktivitet på barnehage- og opplæringsområdet i 2022

Statsforvaltaren i Vestland har som oppgåve å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit og kommunen som skuleeigar. I 2022 har vi gjennomført 28 tilsyn. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.12.2022

Statsforvaltaren vel kommune og tema på bakgrunn av ei risikovurdering. I 2022 har vi ført tilsyn med følgande tema:

 • Spesialundervisning
 • Eleven sitt utbytte av opplæringa
 • Alternativ opplæringsarena
 • Skulemiljø
 • Grunnskuleopplæring for vaksne
 • Spesialpedagogisk hjelp
 • Individuell tilrettelegging i barnehage
 • Skulebasert vurdering
 • Gratisprinsippet i skulen
 • Meldeplikt til barnevernet
 • Introduksjonsprogrammet

I alle tilsyna vi har gjennomført har vi funne brot på regelverket. Når Statsforvaltaren finn at kommunen ikkje har ein lovleg praksis blir dei pålagde å endre denne praksisen. Alle tilsynsrapportane er offentlege og blir lagt ut på i den nasjonale tilsynskalenderen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.