Tilsynsaktivitet på barnehage- og opplæringsområdet i 2022

Statsforvaltaren i Vestland har som oppgåve å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit og kommunen som skuleeigar. I 2022 har vi gjennomført 28 tilsyn. 

Publisert 20.12.2022

Statsforvaltaren vel kommune og tema på bakgrunn av ei risikovurdering. I 2022 har vi ført tilsyn med følgande tema:

 • Spesialundervisning
 • Eleven sitt utbytte av opplæringa
 • Alternativ opplæringsarena
 • Skulemiljø
 • Grunnskuleopplæring for vaksne
 • Spesialpedagogisk hjelp
 • Individuell tilrettelegging i barnehage
 • Skulebasert vurdering
 • Gratisprinsippet i skulen
 • Meldeplikt til barnevernet
 • Introduksjonsprogrammet

I alle tilsyna vi har gjennomført har vi funne brot på regelverket. Når Statsforvaltaren finn at kommunen ikkje har ein lovleg praksis blir dei pålagde å endre denne praksisen. Alle tilsynsrapportane er offentlege og blir lagt ut på i den nasjonale tilsynskalenderen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.