Eksamen

Illustrasjonsfoto av litteratur. Statsforvaltaren i Vestland er klageinstans for fleire fag frå vidaregåande skular.
Illustrasjonsfoto av litteratur. Statsforvaltaren i Vestland er klageinstans for fleire fag frå vidaregåande skular.

Statsforvaltaren har som oppgåve å følgje opp regionalt arbeid med det nasjonale systemet som gjeld eksamen.

Oppgåvene går ut på sensur for skriftleg eksamen i grunnskulen og grunnskuleopplæring for vaksne, og eksamen og klagebehandling for skriftleg eksamen i vidaregåande opplæring.

Skriftleg eksamen

 • oppnemning og skulering av sensorar
 • fordeling av sensorane i eksamenssystemet
 • innkalling og gjennomføring av møter i samband med fellessensuren
 • organisere klagebehandling ved klager på eksamenskarakterar
 • medverke til å utarbeide karakterstatistikk
 • økonomirapportering av forbruk i samband med eksamensordninga
 • rettleie skular, skuleeigarar og sensorar i bruk av PAS-eksamen og prøvegjennomføringssystemet PGS

Munnleg eksamen

Munnleg eksamen er ein lokalt gitt eksamen som skuleeigar har ansvaret for. For meir informasjon sjå Utdanningsdirektoratet si side om munnleg eksamen.

Klage på eksamen

Skriftleg eksamen

Statsforvaltaren i Vestland er ikkje klageinstans for eksamensfag i grunnskulen. Oversikt over kven som er klageinstans for dei ulike faga, finn skular og skuleeigarar i PAS-eksamen under menypunktet Klageansvar.

Munnleg eksamen

Statsforvaltaren er klageinstans for klager i alle fag frå skular i Vestland.

Vidaregåande opplæring

Statsforvaltaren i Vestland er klageinstans for fleire fag frå vidaregåande skular, mellom anna språkfaga engelsk, tysk, fransk og spansk. I tillegg også samfunnsfagkodar og realfagskodar.

Sjå elles meir informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.02.2024

Meld deg på testeksamen

På testeksamen kan skulen teste utstyr og teknisk oppsett slik at de er godt førebudd til eksamen.


Publisert 05.02.2024

Datoar for sensorskuleringar - våren 2024

Her finn du datoane for sensorskuleringar i vidaregåande opplæring våren 2024. Oppnemnde sensorar blir kontakta for påmelding.


Publisert 04.10.2023

Dato for fellessensur våren 2024

Fellessensur for sentralt gitt eksamen i grunnskulen og vidaregåande opplæring er sett til 18. – 20. juni 2024.


Publisert 09.01.2023

Datoar for sensorskulering våren 2023 i vidaregåande opplæring

Her finn du datoane for sensorskuleringar i vidaregåande opplæring våren 2023 i fag Statsforvaltaren i Vestland har sensuransvar for. Oppnemnde sensorar vil bli kontakta for påmelding.


Publisert 29.09.2022

Dato for fellessensur våren 2023

Fellessensur for sentralt gitt eksamen i grunnskulen og vidaregåande opplæring er sett til 19. – 21. juni 2023.


Publisert 25.10.2021

Fagdagar for lærarar og sensorar i matematikk, engelsk og norsk i grunnskulen

Vi inviterer til fagdagar for lærarar og sensorar i matematikk, engelsk og norsk i grunnskulen.


Publisert 03.05.2021

Eksamen våren 2021

Utdanningsdirektoratet har publisert avklaringar om munnleg eksamen for avgangselevar.


Publisert 08.04.2021

Dato for fellessensur våren 2021

Dato for fellessensur for sentralt gitt eksamen i vidaregåande opplæring er sett til torsdag 17. juni og fredag 18. juni.


Publisert 16.03.2021

Eksamen og sensur i vidaregåande opplæring

Her finn du aktuelle datoar og oversyn over våre fagkodar.


Publisert 10.03.2021

Munnleg og munnleg-praktisk eksamen

Det nærmar seg eksamenstid og vi gjer merksam på føresegnene som gjeld for grunnskulen og vidaregåande opplæring.


Aktuelt

Datoar for fellessensur 2024

Grunnskule

 • Tysdag 18. juni - norsk, engelsk og matematikk

Vidaregåande opplæring

 • Onsdag 19. juni - norsk hovudmål og sidemål, spansk og fransk.
 • Torsdag 20. juni - engelsk, tysk, marknadsføring og leiing 2, reiseliv og språk, rettslære 2 og samfunnsøkonomi 2.


Dato for sensorskulering våren 2024

Grunnskulen

 • Måndag 27. mai - engelsk og norsk
 • Onsdag 29. mai - matematikk


Vidaregåande skule

Kontakt oss om eksamen:

eksamenvestland@statsforvalteren.no