Tilbod i barnehagar og SFO gjennom sommaren

Kunnskapsdepartementet har svart på spørsmål om tilbod til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjonar når barnehagar og SFO held stengt gjennom sommaren.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.06.2020

Det er fleire som lurer på korleis tilbodet til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjonar blir, når barnehagar og SFO held stengt gjennom sommaren. Dette er avklaringa frå Kunnskapsdepartementet:

Det er laget midlertidige regler for barnehager og skoler som følge av covid-19-utbruddet. Disse reglene innebærer blant annet at barnehager og skoler/SFO skal sørge for et tilbud til enkelte barn når barnehager og skoler/SFO ellers er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Hvilke barn som skal få et tilbud, følger av midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 §§ 2 og 3.

Det er vanlig at barnehager og SFO holder stengt noen uker hver sommer. Slik stenging har ikke sammenheng med vedtak etter smittevernloven. De midlertidige reglene som innebærer at enkelte barn skal få et tilbud når barnehager og skoler/SFO er stengt, vil derfor ikke gjelde for barnehager og SFO som er stengt i sommer. 

Noen barn trenger et tilbud også gjennom sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for barn i barnehagealder og de yngre elevene også på sommeren. Det er ikke laget egne regler for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som skal jobbe når barnehager og SFO holder stengt i sommer.

Det gjøres oppmerksom på at covid-19-forskriften § 13 ble endret 12. juni, slik at det nå er unntak fra 1-meterskravet for «personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet». Denne endringen gjør det lettere å gjennomføre tilbud til barn i sommer.

De finn meir informasjon om koronasituasjonen og dei midlertidige reglane for skule, SFO og barnehage på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.