Rettleiingstelefon for barneverntenestene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har oppretta ein rettleiingstelefon for barnevernsleiarar og kommuneleiarar med ansvar for barnevern.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.04.2020

Dette er eit lågterskeltilbod for å ta opp spørsmål knytt til leiing og drift av barneverntenesta og samarbeid med andre tenester under koronapandemien.

Telefonnummeret er  40 40 03 10.

Det er ope klokka 08.00-12.00 alle kvardagar.

På nettsida til Bufdir kan du lese meir om rettleiingstelefonen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.