Ny barnevernlov vedtatt

Innstillinga til ny barnevernlov vart vedtatt ved behandling i Stortinget 18. juni 2021. Det vert lagt opp til at den nye barnevernlova trer i kraft i 2023. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.06.2021

Den nye barnevernlova skal bidra til betre barnevernfagleg arbeid, styrke barn- og foreldres rettstryggleik og bidra til auka vekt på førebygging og tidleg innsats. Denne lova skal avløyse gjeldande lov om barneverntenester av 17.juli 1992.

Du kan lese meir om vedtaket til lov om barnevern, og vedtak til lov om endringar i barnevernlova på Stortinget sine heimesider. Du kan lese Stortingets informasjon om lovprosessen her. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.