Løvøya naturreservat

Østre veggbukt er en ideell hekkeplass for rovfugl, og har derfor klatreforbud.
Østre veggbukt er en ideell hekkeplass for rovfugl, og har derfor klatreforbud. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Varmekjær og frodig edelløvskog, hule eiketrær, en stupbratt fjellvegg, nasjonalt sjeldne og utrydningstruede insekter og en sjelden rovfugl. Løvøya naturreservat har mye å by på.

Publisert 30.11.2018

Last ned PDF med mer informasjon om Løvøya naturreservat

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding