Indre Viksfjord naturreservat

Indre Viksfjord med langgrunne områder som blottlegger et matfat for fuglene ved fjære sjø.
Indre Viksfjord med langgrunne områder som blottlegger et matfat for fuglene ved fjære sjø. Foto: Statens naturoppsyn.

Indre Viksfjord har et svært rikt og mangeartet fugleliv, spesielt under trekktidene om våren og høsten.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.11.2018

Last ned PDF med mer informasjon om Indre Viksfjord naturreservat

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 20.12.2018

Prosjekt Indre Viksfjord

Prosjekt Indre Viksfjord har som hovedmål å ta vare på ålegressengene i indre Viksfjord. Et viktig tiltak for å oppnå dette, er å redusere problemet med grønnalger som til tider kan dekke store deler av Indre Viksfjord og Vikerøysundet.


Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding