Indre Viksfjord naturreservat

Indre Viksfjord med langgrunne områder som blottlegger et matfat for fuglene ved fjære sjø.
Indre Viksfjord med langgrunne områder som blottlegger et matfat for fuglene ved fjære sjø. Foto: Statens naturoppsyn.

Indre Viksfjord har et svært rikt og mangeartet fugleliv, spesielt under trekktidene om våren og høsten.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.11.2018

Last ned PDF med mer informasjon om Indre Viksfjord naturreservat

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding