Verneområder i Vestfold

Oppdatert 13.03.2023

Skagerrak Forlag gav i 2013 ut en bok over alle naturvernområdene i Vestfold hvor Fylkesmannen i Vestfold leverte innholdet. Basert på disse tekstene og bildene ser du under enkeltbeskrivelser av Vestfolds verneområder. Gjennom ordningen med frivillig skogvern har mellom to og fire nye verneområder kommet til hvert år siden den gang. Dette er også publisert i listen under. 

 

Du finner mer informasjon om verneområdene og kart i Naturbase.

Hvis du ønsker informasjon om et spesifikt område, kan du søke via denne lenken.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Petersætra og Trestikledalen naturreservat

Petersætra og Trestikledalen er et todelt område som ligger nord for Blindevannet i Holmestrand og Drammen kommuner.


Grøum naturreservat

Grøum er et mindre område i Tønsberg kommune, sør for fv. 3178. Lokaliteten ligger 80-104 m.o.h. og utgjør en mindre kolle med ei bratt vestvendt liside og med en slak østvendt mindre helling. Lengst vest finnes et flatt mindre område beliggende mellom jorder.


Kvelderønningen naturreservat

Kvelderønningen naturreservat er et mindre skogområde beliggende om lag 44-260 meter over havet nord for Skjærsjøen i Larvik kommune, vest for Kvelde. Kvelderønningen ble vernet i juni 2020.


St. Hansåsen naturreservat

St. Hansåsen er et nokså lite naturskogsområde beliggende om lag 150-254 meter over havet øst for Bergsvannet i Holmestrand kommune. 


Lågabakkane naturreservat

Lågabakkane naturreservat er et lite område beliggende om lag 40-90 moh, øst for Numedalslågen nordvest i Larvik kommune. 


Presteseter naturreservat

Presteseter er den eneste større, gamle granskogen i Vestfold. Reservatet er scene for en av de største kjente tiurleikene i fylket.


Skibergfjell naturreservat

Skibergfjell naturreservat i Hof kommune er en utvidelse av tidligere Markenrud naturreservat og er nå det nest største verneområdet i Vestfold på 7190 dekar. Bare Færder nasjonalpark er større.


Nevlungstranda naturreservat

Vindens evne til å forme kystnær skog, og spesielt trekronene, er lett å se i Nevlungstranda naturreservat.


Hemskilen naturreservat

Hemskilen er et regionalt verdifullt beite- og oppvekstområde for vannfugler i hekkesesongen, og rasteplass og hvileområde for ender, vadefugler, gjess og spurvefugler på trekk.


Akersvannet naturreservat

Akersvannet er en stor, grunn og næringsrik innsjø. Det er observert rundt 200 fuglearter i naturreservatet. Flere er sjeldne eller utrydningstruede.


Kontakt oss

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Telefon til vårt sentralbord:  33 37 10 00