Frivillig skogvern

Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull.
Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull. Foto: J.G. Brynjulvsrud.

Hovedmålet med å verne natur er å ta vare på hele variasjonen av naturtyper og landskap i Norge.

Konfliktnivået er vesentlig redusert etter innføring av frivillig skogvern. Gjennom frivillig vern-prosesser er det utvikla samarbeidsformer og gjensidige tillitsforhold mellom berørte parter i skogeiersamvirket og miljøforvaltninga

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 21.04.2022

Oppstart av verneplanarbeid i åtte skogområder

Verneplanarbeidet gjelder areal der grunneiere har kommet med tilbud om frivillig vern av skog. Områdene ligger i Holmestrand, Larvik, Sandefjord kommuner.


Publisert 16.03.2022

Frivillig skogvern - Ny tilråding

Statsforvaltaren har sendt tilråding til Miljødirektoratet om frivillig vern av fem område i vårt fylke. Eit av områda gjeld utviding av eksisterande naturreservat.


Publisert 11.02.2022

Nye skogområde verna

Regjeringa verna i dag 11. februar 25 skogområde som naturreservat.


Publisert 17.12.2021

Nye naturreservat i fylket

Regjeringa verna i dag 17. desember, 26 nye skogområder i sju fylker. I vårt fylke vart fem nye naturreservat og to utvidingar av eksisterande reservater verna.


Publisert 29.10.2021

Verneplanarbeid for 28 nye område

Statsforvaltaren varslar med dette at det er starta opp verneplanarbeid for 28 område som er aktuelle for vern etter naturmangfoldloven


Publisert 10.08.2021

Tilråding om frivillig vern i seks område

Statsforvaltaren har i dag sendt Miljødirektoratet ei tilråding om frivillig vern av seks område i vårt fylke. Tre av områda gjeld utviding av eksisterande naturreservat.


Publisert 10.08.2021

Tilråding om utviding av Bjønntjenn og Midtstrondbekken naturreservater

I går sendte Statsforvaltaren tilråding om utviding av Bjønntjenn naturreservat i Drangedal kommune og Midtstrondbekken naturreservat i Tinn kommune. Det er Statsskog SF som er grunneigar.


Publisert 12.07.2021

Vel 34 000 dekar verna skog i 2020

Samarbeidet om frivillig vern av privateigd skog starta i 2003, og det har vore svært vellukka.


Publisert 22.01.2021

Tilråding om frivillig vern av skog

Statsforvaltaren har sendt tilråding til Miljødirektoratet om frivillig vern av seks område i vårt fylke. Eit av områda gjeld utviding av eksisterande naturreservat.


Publisert 30.11.2020

Tre nye skogområde er verna i Vestfold og Telemark

Regjeringa verna 27. november 28 skogområde i sju fylke. Verneprosenten ligg nå på 5,1 %.


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding