Frivillig skogvern

Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull.
Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull. Foto: J.G. Brynjulvsrud.

Hovedmålet med å verne natur er å ta vare på hele variasjonen av naturtyper og landskap i Norge.

Konfliktnivået er vesentlig redusert etter innføring av frivillig skogvern. Gjennom frivillig vern-prosesser er det utvikla samarbeidsformer og gjensidige tillitsforhold mellom berørte parter i skogeiersamvirket og miljøforvaltninga

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.02.2023

Tilråding om vern av to områder

Statsforvaltaren har i dag sendt Miljødirektoratet tilråding om frivillig vern av to områder i fylke vårt.


Publisert 16.12.2022

Nye verneområder i fylket

Regjeringen har i dag 16. desember vernet 54 skogområder i ti fylker. Tre av disse samt en utvidelse av et eksisterende ligger i vårt fylke. Områdene er viktige for et stort antall truede arter.


Publisert 11.10.2022

Forslag til to nye naturreservater

Tilråding for frivillig vern av skog - Husefjell i Nome kommune og Hønsegjuvet i Seljord kommune.


Publisert 06.10.2022

Verneplanarbeid for 4 områder i Sandefjord

Statsforvalteren varsler med dette oppstart av verneplanarbeid for fire områder som er aktuelle for vern etter naturmangfoldloven i Sandefjord kommune.


Publisert 21.04.2022

Oppstart av verneplanarbeid i åtte skogområder

Verneplanarbeidet gjelder areal der grunneiere har kommet med tilbud om frivillig vern av skog. Områdene ligger i Holmestrand, Larvik, Sandefjord kommuner.


Publisert 16.03.2022

Frivillig skogvern - Ny tilråding

Statsforvaltaren har sendt tilråding til Miljødirektoratet om frivillig vern av fem område i vårt fylke. Eit av områda gjeld utviding av eksisterande naturreservat.


Publisert 11.02.2022

Nye skogområde verna

Regjeringa verna i dag 11. februar 25 skogområde som naturreservat.


Publisert 17.12.2021

Nye naturreservat i fylket

Regjeringa verna i dag 17. desember, 26 nye skogområder i sju fylker. I vårt fylke vart fem nye naturreservat og to utvidingar av eksisterande reservater verna.


Publisert 29.10.2021

Verneplanarbeid for 28 nye område

Statsforvaltaren varslar med dette at det er starta opp verneplanarbeid for 28 område som er aktuelle for vern etter naturmangfoldloven


Publisert 10.08.2021

Tilråding om frivillig vern i seks område

Statsforvaltaren har i dag sendt Miljødirektoratet ei tilråding om frivillig vern av seks område i vårt fylke. Tre av områda gjeld utviding av eksisterande naturreservat.


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding