Brattefjell - Vindeggen landskapsvernområde

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde med dyrelivfredning vart oppretta i 2000. Vedtaket gjeld eit område på 381,9 km2 i kommunane Hjartdal, Seljord, Vinje og Tinn 

Publisert 06.12.2018, Sist endra 01.11.2021

Fagleg godkjenning av forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde er gitt av Direktoratet for naturforvaltning i brev datert 05.10.2010.

Norges nasjonalparker og store landskapsvernområde blir forvalta gjennom lokale/regionale styrer som har sin eiga webportal der ein også kan klikke seg inn på dei forskjellige nasjonalparkane og landskapsvernområda i Noreg.

Brattefjell-Vindeggen med eiga heimeside

 

På desse sidene er det mogleg å laste ned aktuelle forvaltningsdokument, informasjon om forvaltningsstyresmakta, verneområdet, kontaktinformasjon og elles løypande nyhende.

Frå nå av vil møteinnkalling, saklister og møteprotokoller bli lasta opp her. Det vil vere link til nettsidene på Statsforvaltaren sine nettsider. I tillegg vil det kome link på sidene til Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje kommunar samt Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding