Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kvotejakt på gaupe i 2021

Gaupe. Foto: Lars Gangås
Gaupe. Foto: Lars Gangås

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 startar 1. februar. Frå jaktstart er det tildelt ein kvote på 28 gauper som er fordelte på fire jaktområde i regionen.

Publisert 27.01.2021

Meir informasjon om kvotejakta på gaupe finn du på heimesida til Statsforvaltaren i Oslo og Viken.

Der kan du lese meir om:

  • Kvoter fordelt på jaktområder
  • SMS-varsling og kvoteinformasjon
  • Innlevering av felte dyr
  • Jakttid
  • Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve
  • Bruk av hund og fangstredskap
  • Ettersøk og kontroll
  • Kartlegging av gaupebestanden