Løyve til mottak av kasserte fritidsbåtar – Franzefoss Gjenvinning AS - Taranrød

Statsforvaltaren har gjeve Franzefoss Gjenvinning AS avd. Taranrød i Tønsberg løyve etter forureiningslova til mottak og behandling av kasserte fritidsbåtar.

Publisert 30.08.2021

Franzefoss Gjenvinning AS skal ta i mot og demontere kasserte fritidsbåtar på inntil 50 fot.  Avfallet frå dei kasserte fritidsbåtane skal tas hand om i tråd med gjeldande regelverk.

Meir opplysningar finn du i dokumenta til høgre.

Partar i saka og andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket.

 

Eventuelle klager må ein grunngi og sende innan 25.09.21 til:

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg 
eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding