Endret tillatelse til mudring, utfylling og peling – Breviksterminalen i Porsgrunn

Norcem har fått endret vilkår i tillatelse til tiltak i sjø for å utbedre kaiene Roro nord og Roro sør.

Publisert 10.03.2023

Statsforvalteren har behandlet søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven.

Norcem søkte 07.03.2023 om endring av vilkår i tillatelse etter forurensningsloven til å mudre, fylle ut og pele ved Breviksterminalen, gårds- og bruksnummer 75/120 og 75/121 i Porsgrunn kommune. Statsforvalteren har vedtatt å endre tillatelsen.

Sakens parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket.

 

Eventuell klage må du begrunne, merke 2022/11440 og sende innen 31.03.2023 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding