Endret tillatelse til mudring, utfylling og peling – Breviksterminalen i Porsgrunn

Norcem har fått endret vilkår i tillatelse til tiltak i sjø for å utbedre kaiene Roro nord og Roro sør.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.03.2023

Statsforvalteren har behandlet søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven.

Norcem søkte 07.03.2023 om endring av vilkår i tillatelse etter forurensningsloven til å mudre, fylle ut og pele ved Breviksterminalen, gårds- og bruksnummer 75/120 og 75/121 i Porsgrunn kommune. Statsforvalteren har vedtatt å endre tillatelsen.

Sakens parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket.

 

Eventuell klage må du begrunne, merke 2022/11440 og sende innen 31.03.2023 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding